Grau en Arquitectura

Crèdits totals del títol: 330
Oferta de places: 120 places
Preu per crèdit:  19,27 € (primera matrícula); 38,39 € (en segona matrícula); 81,47 € (en tercera matrícula); 108,62 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: castellà, valencià i anglès
Branca de coneixement: Engiyeria i Arquitectura
Publicació del Pla d'Estudis:  BOE 22/3/12 Correcció BOE 19/4/12
Centre al que s'adscriu el títol:  Escola Politècnica Superior
Coordinador de el títol: Antonio Maciá Mateu (antonio.macia@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

    

 

 

 

08/05/2019
Nova web del Grau en Arquitectura