Pla d'estudis Grau en Arquitectura

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Arquitectura   Grau en Arquitectura
Grau en Arquitectura

Pla d'estudis

 

Publicació del Pla d'Estudis:  BOE 08/06/2015


 

 

 

Informació addicional

Pla d'estudios per curs i matèria

 


Informació addicional

 

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau , l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

Optativitat : Per poder cursar els 6 crèdits previstos de caràcter optatiu, s'ofereixen dues assignatures de 6 crèdits corresponents a la matèria de Construcció ( impartides en anglès ), 6 crèdits corresponents a la matèria d'Estructures, 6 crèdits d'Anglés i altres 6 crèdits de Pràctiques Externes.

 

inici

 

Calendari d'implantació

 

En la proposta per al pla d'estudis de la titulació de grau en Arquitectura per la Universitat d'Alacant que recull aquest document es planteja la implantació any a any. Aquesta situació implica la substitució del pla d'estudis que actualment s'imparteix en l'EPS de la UA, conduent a l'obtenció del títol d'Arquitecte (pla d'estudis de 1996). La docència d'aquest últim títol quedarà extingida completament en el moment en què s'implante el corresponent a la titulació de grau en Arquitectura.

Així mateix, es preveu que la implantació del nou pla d'estudis de grau en Arquitectura per la Universitat d'Alacant puga realitzar-se el curs 2010-2011

CRONOGRAMA

CURS ACADÈMIC

IMPLANTACIÓ DEL GRAU EN ARQUITECTURA

EXTINCIÓ DE LA CARRERA D'ARQUITECTURA

2010-2011

1r CURS

1r CURS

2011-2012

2n CURS

2n CURS

2012-2013

3r CURS

3r CURS

2013-2014

4t CURS

4t CURS

2014-2015

5è CURS

5è CURS

 

inici