Grau en Biologia

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 160 places
Preu per crèdit:  19,27 € (primera matrícula); 38,39 € (en segona matrícula); 81,47 € (en tercera matrícula); 108,62 € (en quarta i succesives matrícules)
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: castellà, valencià i anglès
Branca de coneixement: ciències
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Ciències
Coordinador del títol: Juan Enrique Martínez-Pinna López (juan.martinez-pinna@ua.es)
Grup d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA): Grup Ara del Grau en Biologia  —  +info

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Biologia