Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 100 places
Preu per crèdit:  16,41 € (primera matrícula); 31,07 € (en segona matrícula); 65,92  € (en tercera matrícula); 87,89 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: castellà, valencià i anglès
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat d'Educació
Coordinador del títol: Juan Manuel Cortell Tormo (jm.cortell@ua.es)
Grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA): Grup ARA del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport  —  +info

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport