Pla d'estudis Grau en Ciències del Mar

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Ciències del Mar   Grau en Ciències del Mar
Grau en Ciències del Mar

Pla d'estudis


 

Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Modificació del Pla d'Estudis: BOE 22/07/2015

 

 

 

 Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

 

inici

 


Optativitat i itineraris

 

L'alumnat haurà d'acreditar, prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, coneixements d'un idioma estranger a nivell B1 mitjançant certificació acadèmica. L'alumne/a podrà fer fins a 12 crèdits de pràctiques externes lligades exclusivament als blocs experimentals del treball de final de grau. En aquest cas el suplement al títol especificarà que l'alumne/a ha fet part del treball de final de grau mitjançant pràctiques externes.

El grau en Ciències del Mar consta de dos itineraris: Itinerari Recursos Marins, i Itinerari Medi Ambient Marí i Litoral. L'alumnat pot triar cursar quatre assignatures optatives d'un o altre itinerari i una de les no adscrites a itinerari per a completar els 30 crèdits optatius; o bé, no escollir itinerari i fer aquelles que considere més atractives per a la seua formació. L'assignatura "Pràctiques Externes" pot ser cursada en qualsevol dels dos semestres.


Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

 

inici

 

Calendari d'implantació

 

Cronograma d'implantació del títol de grau en Ciències del Mar

Curs acadèmic

Implantació del grau en Ciències del Mar

Extinció de la llicenciatura en Ciències del Mar*

2010-2011

1r curs

--

2011-2012

2n curs

--

2012-2013

3r curs

--

2013-2014

4t curs

4t curs

2014-2015

-

5è curs

 

* Es refereix al curs en el qual ja no s'imparteix docència; no obstant això, els estudiants tenen dret a dues convocatòries anuals d'examen en els dos anys següents a la implantació del títol de grau en el curs que corresponga.

inici