Grau en Criminologia

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 240 places (almenys 70 places seran destinades al grup en línia)
Preu per crèdit:   14,96 € (primera matrícula); 28,35 € (en segona matrícula); 60,12  € (en tercera matrícula); 80,16 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició: hi ha dues opcions, presencial o en línia                 
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià i anglès (espanyol i valencià)                   
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Correcció d'errors: BOE 10/09/2015
Modificació: BOE 30/09/2015
Centre al que s'adscriu el títol:  Facultat de Dret
Coordinadora del títol: Clara Moya Guillem (clara.mg@ua.es)
Posibilitat de realitzar un doble grau: Dret+Criminologia 

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

Criminologia     

 

 

 

14/06/2021
Preinscripció Graus: Sol.licitud de plaça per a accedir a primer de grau.

Termini: del 21 de juny fins el 9 de juliol (el 9 de juliol fins les 14 h.)

Graus
10/05/2019
Nova web del Grau en Criminologia