Doble Grau en Dret + Administració i Direcció d'Empreses

Crèdits totals del títol: 390
Oferta de places: 100 places
Preu per crèdit:  14,96 € (primera matrícula); 28,35 € (en segona matrícula); 60,12  € (en tercera matrícula); 80,16 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià i anglès                
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre al que s'adscriu el títol:  Facultat de Dret
Coordinadora del títol: Llanos Cabedo Serna (llanos.cabedo@ua.es)

 

 

Video de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses