Grau en Dret

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 240 places
Preu per crèdit:  13,86 € (primera matrícula); 26,26 € (en segona matrícula); 55,71  € (en tercera matrícula); 74,27 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià i anglès            
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Correcció d'errors: BOE 16/05/2014
Correcció d'errors: BOE 22/07/2015
Centre a què s'adscriu el títol: Facultat de Dret
Coordinadora del títol: Llanos Cabedo Serna (llanos.cabedo@ua.es)
Grup d'Alt Rendimient Acadèmic (ARA): Grup ARA del Grau en Dret  —  +info
Possibilitat de realitzar un doble grau: Dret+ADE, Dret+Criminologia (DECRIM) o Dret+Relacions Internacionals (DERRII).
Possibilitat de realitzar doble grau internacional: 
Programa interuniversitari de doble titulació entre la UA i la Universitat UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí, obtenint-se: Dret + Bacharel em Direito. 

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Fullet Grau en dret