Grau en Economia

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 125 places
Preu per crèdit:  14,96 € (primera matrícula); 28,35 € (en segona matrícula); 60,12 € (en tercera matrícula); 80,16 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició (presencial o no): presencial
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià i anglès
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Modificació: BOE 16/02/2019

Centre a qui s'adscriu el títol: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinador del títol: Alfredo Masó Pareja (alfredo@ua.es)
Requisit lingüístic per a obtenir el títol: Cal acreditar el nivell B1 d'un idioma estranger.

 

 

Vídeo

Vídeo de presentació Economia

Reproducir

Fullet PDF

Fullet del Grado en Economia