Pla d'estudis Grau en Economia

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Economia   Grau en Economia
Grau en Economia

Pla d'estudis

 

Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Modificació: BOE 16/02/2019

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

    inici

Optativitat i itineraris

 

Prèviament a l'avaluació del treball de final de grau l'alumne ha d'acreditar el domini d'un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes i es recomana el B2. El nivell mínim B1 es considera transitori i podrà modificar-se quan es considere oportú.

(2) Les assignatures optatives s'han agrupat en tres especialitats que corresponen a perfils professionals habituals dels titulats en Economia i que, al mateix temps, serveixen d'inici en el camí cap a l'especialització professional, que trobarà la seua continuïtat en els cursos de postgrau. Per tant, durant l'últim any l'alumne podrà optar per una especialitat que li proporcione un perfil professional amb un elevat grau d’ocupabilitat per a aquest tipus d'estudis. En concret, aquestes especialitats són Anàlisi Econòmica; Economia Pública; i Economia Internacional, Regional i Urbana,  cadascuna de les quals està formada per quatre assignatures optatives. Per a fer una especialitat l'alumne ha de cursar les quatre assignatures corresponents a una especialitat. Per a completar la resta de l’optativitat, l'alumne pot triar entre la resta de les matèries optatives oferides. En qualsevol cas, l'estudiant podrà triar els 36 crèdits lliurement d'entre les assignatures oferides. A més, també pot optar per la realització de pràctiques externes (12 crèdits) així com per la realització de determinades activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, que fixe la Universitat, per les quals podrà obtenir un reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 crèdits optatius.

ESPECIALITAT: ANÀLISI ECONÒMICA

ESPECIALITAT: ECONOMIA PÚBLICA

ESPECIALITAT: ECONOMIA INTERNACIONAL, REGIONAL I URBANA

FORA D'ITINERARI

6 ECTS

Economia Pública

6 ECTS

Economia de la Globalització

6 ECTS

Pràctiques Externes

12 ECTS

 

6 ECTS

Comptabilitat Pública

6 ECTS

Cooperació al Desenvolupament

6 ECTS

 

6 ECTS

Anàlisi de Polítiques Públiques

6 ECTS

Economia Regional i Urbana

6 ECTS

 

 

6 ECTS

Economia de les Comunitats Autònomes i Hisendes Locals   

6 ECTS

Economia Ambiental i dels Recursos Naturals         

6 ECTS

 

 

 

REQUISITS PREVIS

PRÀCTIQUES EXTERNES EN EMPRESES

  • § Serà necessari haver superat com a mínim el 50% dels crèdits totals del grau.

TREBALL DE FI DE GRAU

  • § Serà necessari acreditar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a Llengües Modernes.
  • § Tenir aprovats 168 crèdits.

   

Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

inici