Grau en Filologia Catalana

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 50 places
Preu per crèdit:  14,96 € (primera matrícula); 28,35 € (en segona matrícula); 60,12  € (en tercera matrícula); 80,16 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: espanyol i català
Rama de coneixement: Arts i Humanitats
Publicació del Pla d'Estudis: 27/02/2014
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Filosofia i Lletres
Coordinador de el títol: Josep Lluís Martos Sánchez (jl.martos@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

Fullet grau Filologia Catalana