Grau en Física

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 50 places
Preu per crèdit:  16,41 € (primera matrícula); 31,07 € (en segona matrícula); 65,92  € (en tercera matrícula); 87,89 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol i valencià        
Rama de coneixement: Ciències
Publicación del Pla d'Estudis: BOE 20/03/2017
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Ciències
Coordinador del títol: Guillermo Chiappe Acosta (chiappe@ua.es

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

Física