Grau en Fonaments de l'Arquitectura

Crèdits totals del títol: 300
Oferta de places: 120 places
Preu per crèdit:  19,27 € (primera matrícula); 38,39 € (en segona matrícula); 81,47  € (en tercera matrícula); 108,62 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: castellà, valencià i anglès
Rama de coneixement: Engiyeria i Arquitectura
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 08/06/2015
Centre al que s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del títol: Raquel Pérez del Hoyo (perezdelhoyo@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

Fonaments de l'Arquitectura