Grau en Gastronomia i Arts Culinàries

Crèdits totals del títol: 240 crèdits
Oferta de places: 75 places
Preu per crèdit:  19,27 € (primera matrícula); 38,39 € (en segona matrícula); 81,47  € (en tercera matrícula); 108,62 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idioma en què s'imparteix: espanyol                   
Rama de coneixement: Ciències Socials
Publicació del Plan d'Estudis: BOE 16/02/2019
Correcció d'errors: BOE 23/02/2019
Centre al que s'adscriu el títol:  Facultat de Ciències
Coordinadora del títol: Juana D. Jordá Guijarro ( juana. jorda@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

Fullet informatiu del grau en Gastronomia i Arts Culinàrias     

 

 

 

14/06/2021
Preinscripció Graus: Sol.licitud de plaça per a accedir a primer de grau.

Termini: del 21 de juny fins el 9 de juliol (el 9 de juliol fins les 14 h.)

Graus