Pla d'estudis

Publicació del Plan d'Estudis: BOE 16/02/2019
Correcció d'errors: BOE 23/02/2019

 

 

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

 


   inici

 

Optativitat i itineraris

 

Abans de l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, la Universitat d'Alacant considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes; un requisit que podrà ser elevat en el futur.

Optativitat: cal escollir dues assignatures d’aquesta taula (12 ECTS).

ASSIGNATURES OPTATIVES

Cuines del Món

6 ECTS

Benestar Psicològic i Gastronomia

6 ECTS

Globalització de l’Economia i Innovació en Gastronomia

6 ECTS

Gastronomia, Identitat Territorial i Desenvolupament Local

6 ECTS

 

 

 

 

Per a una visió de conjunt,  també podeu consultar:

  inici

 

Calendari d'implantació

 

Cronograma d'implantació del títol

 

Curs acadèmic

Implantació del grau en Gastronomia i Arts culinàries

2018-2019

1r curs

2019-2020

2n curs

2020-2021

3r curs

2021-2022

4t curs

 

 

 

  inici