Geografia i Ordenació del Territori

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 50 places
Preu per crèdit:  14,96 € (primera matrícula); 28,35 € (en segona matrícula); 60,12 € (en tercera matrícula); 80,16 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: espanyol i català i anglès
Rama de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 21/07/2012
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Filosofia i Lletres
Coordinador del títol: Ernesto Cutillas Orgilés (ernesto.cutillas@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

Grau en Geografia y Ordenació del Territori