Grau en Geologia

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 50 places
Preu per crèdit:  19,27 € (primera matrícula); 38,39 € (en segona matrícula); 81,47  € (en tercera matrícula); 108,62 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià i anglès              
Rama de coneixement: Ciències
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Ciències
Coordinador del títol: José Francisco Baeza Carratalá (jf.baeza@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Geologia