Pla d'estudis Grau en Geologia

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Geologia   Grau en Geologia
Grau en Geologia

Pla d'estudis

Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

 


   inici

Optativitat i itineraris

 

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau , l'alumnat ha d'acreditar el nivell B1 d'un idioma estranger d'acord amb la Normativa establida en la UA.

Optativitat : L'oferta del semestre 7 està composta per dues assignatures i en el semestre 8 l'oferta és de 4 assignatures. L'assignatura "Pràctiques Externes" pot ser cursada en qualsevol dels dos semestres.

Per a una visió de conjunt,  també podeu consultar:

  inici

Calendari d'implantació

 

Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del grau en Geologia

2010-2011

1r curs

2011-2012

2n curs

2012-2013

3r curs

2013-2014

4t curs


 

El grau en Geologia, que es presenta en aquesta memòria, s'implantarà a partir del curs 2010-2011, si resulta verificat per l'ANECA. En aquest cas, el curs acadèmic 2013-2014 s'estaran impartint tots els cursos del grau.

  inici