Grau en Gestió i Administració Pública

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 50 places
Preu per crèdit: 14,96 € (primera matrícula); 28,35 € (en segona matrícula); 60,12  € (en tercera matrícula); 80,16 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: espanyol i valencià
Rama de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Dret
Coordinador del títol: Yolanda Martínez Muñoz (yolanda.martinez@ua.es)

 

 

Video presentació

Reproducir

Fullet PDF

Gestió i administració pública    

 

 

 

14/06/2021
Preinscripció Graus: Sol.licitud de plaça per a accedir a primer de grau.

Termini: del 21 de juny fins el 9 de juliol (el 9 de juliol fins les 14 h.)

Graus