Grau en Història

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 125 places
Preu per crèdit: 13,86 € (primera matrícula); 26,26 € (en segona matrícula); 55,71 € (en tercera matrícula); 74,27 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició (presencial o no): presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol i valencià                     
Rama de coneixement: Arts i Humanitats
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 27/02/2014
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Filosofia i Lletres
Coordinador del títol: Juan Antonio Barrio Barrio (ja.barrio@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

Fullet Història