Pla d'estudis Grau en Història

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Història   Grau en Història
Grau en Història

Pla d'estudis


 


Publicació del Pla d'Estudis: BOE 27/02/2014

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

inici

Optativitat i itineraris

ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES EN UN IDIOMA ESTRANGER

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

OPTATIVITAT

Les assignatures optatives permeten a l'alumnat aprofundir, durant l'últim curs del grau, en algun dels camps competencials de la seua preferència. Les assignatures optatives se situen en el quart curs, agrupades en itineraris. Per a obtenir un itinerari, serà necessari cursar com a mínim 24 crèdits del mateix. El Mòdul de Pràctiques és optatiu, pot ser realitzat en qualsevol dels dos semestres de quart curs i permet a l'alumnat substituir una de les assignatures optatives oferides en l'itinerari que haja elegit prèviament. Les Pràctiques Externes proporcionen als/les estudiants l'oportunitat d'acostar-se a l'àmbit professional. En aquest sentit la Facultat de Filosofia i Lletres ha posat en marxa una estructura de gestió que permeti concretar convenis i acords amb entitats externes a la Universitat.

 

ITINERARI 1:  PATRIMONI CULTURAL I DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA

ITINERARI 2:    CULTURA I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES

ITINERARI 3: EL MÓN EUROPEU

I MEDITERRANI

PRÀCTIQUES EXTERNES

Gestió del Patrimoni Cultural

6 ECTS

Història i Gènere

6 ECTS

Les Primeres Societats i Cultures del Mediterrani

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Recursos i Formes di Divulgació di la Història

6 ECTS

Models i Construccions Històriques en la Antiguitat i en l'Edat Mitjana

6 ECTS

Fonaments Mediterranis d'Europa: Roma, Cristianisme i Islam

6 ECTS

 

Patrimoni Arqueològic i Paisatge Cultural

6 ECTS

Idees i Construccions Històriques en les Èpoques Moderna i Contemporània

6 ECTS

L'Obertura d'Europa al Món

6 ECTS

 

Història, Imatge i Cinema

6 ECTS

Església, Estat i Societat en L'Espanya Moderna

6 ECTS

Història Actual d'Europa i de la Integració Europea

6 ECTS

 

Memòria i Ús Públic de la Història

6ECTS

Història i Cultura Contemporània

6 ECTS

Europa i el Món Mediterrani Contemporanis: Estructures i Dinàmiques de Canvi

6 ECTS

 

 

Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:


inici

 

Calendari d'implantació

 

Curs acadèmic

Implantació del grau en Història

Extinció de la docència en la llicenciatura en Història

Última convocatòria d'exàmens de la llicenciatura en Història

2010-11

1r curs

2010-11, primer curs sense docència.

Curs 2011-12, per a les assignatures de primer curs.

2011-12

2n curs

2011-12, segon curs sense docència.

Curs 2012-13, per a les assignatures de segon curs.

2012-13

3r curs

2012-13, tercer curs sense docència.

Curs 2013-14, per a les assignatures de tercer curs i optatives de primer cicle.

2013-14

4t curs

2013-14 Extinció de la docència en quart curs de la llicenciatura d'Història.

Curs 2014-15, per a les assignatures de quart curs.

2014-15

 

2014-15 Extinció de la docència en tots els cursos de la llicenciatura d'Història.

Curs 2015-16, per a les assignatures de cinquè curs i optatives de segon cicle.

 

Quan s'extingisca un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Els alumnes que hagen esgotat les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves i vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla.

inici