Grau en Humanitats

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 50 places
Preu per crèdit:  13,86€ (primera matrícula); 26,26 € (en segona matrícula); 55,71  € (en tercera matrícula); 74,27 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: castellà i valencià
Rama de coneixement: Arts i Humanitats
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 21/07/2012
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Filosofia i Lletres
Coordinadora del títol: Elena Nájera Pérez (elena.najera@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Fullet informatiu    

 

 

 

14/06/2021
Preinscripció Graus: Sol.licitud de plaça per a accedir a primer de grau.

Termini: del 21 de juny fins el 9 de juliol (el 9 de juliol fins les 14 h.)

Graus