Doble Grau en Enginyeria Informàtica + Administració i direcció d'empreses (I2ADE) Doble Grau en Enginyeria Informàtica + Administració i direcció d'empreses (I2ADE)

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Doble Grau en Enginyeria Informàtica + Administració i direcció d'empreses (I2ADE)   Doble Grau en Enginyeria Informàtica + Administració i direcció d'empreses (I2ADE)
Doble Grau en Enginyeria Informàtica + Administració i direcció d'empreses (I2ADE)
i2ade-2
feconomicas1
i2ade-3
feconomicas2
feconomicas3
i2ade-4
quimica19
quimica15

Doble Grau en Enginyeria Informàtica + Administració i direcció d'empreses (I2ADE)

Crèdits totals del títol:  384
Oferta de places:  50 places
Preu per crèdit:   19,27 € (primera matrícula); 38,39 € (en segona matrícula); 81,47  € (en tercera matrícula); 108,62 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol                 
Rama de coneixement:  Enginyeria i Arquitectura/Ciències Socials i Jurídiques
Centre a qui s'adscriu el títol: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinadora del títol: Mercedes Úbeda García (mercedes.ubeda@ua.es)
Requisit lingüístic per a obtenir el títol: Cal acreditar un nivell B1 d'un idioma estranger.

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

I2ADE - Doble Grau Enginyeria Informàtica + Administració i Direcció d'Empreses