Doble Grau en Enginyeria Informàtica + Administració i direcció d'empreses (I2ADE)

Crèdits totals del títol:  384
Oferta de places:  50 places
Preu per crèdit:   19,27 € (primera matrícula); 38,39 € (en segona matrícula); 81,47  € (en tercera matrícula); 108,62 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol                 
Rama de coneixement:  Enginyeria i Arquitectura/Ciències Socials i Jurídiques
Centre a qui s'adscriu el títol: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinadora del títol: Mercedes Úbeda García (mercedes.ubeda@ua.es)
Requisit lingüístic per a obtenir el títol: Cal acreditar un nivell B1 d'un idioma estranger.

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

I2ADE - Doble Grau Enginyeria Informàtica + Administració i Direcció d'Empreses      

 

 

 

14/06/2021
Preinscripció Graus: Sol.licitud de plaça per a accedir a primer de grau.

Termini: del 21 de juny fins el 9 de juliol (el 9 de juliol fins les 14 h.)

Graus