Pla d'estudis

 

Publicació del Pla de Estudis: BOE 12/06/2019

 

 

 

 

 

 Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

 


 

inici

 

 

Optativitat i itineraris

 

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar el domini d'un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes i es recomana el B2. El nivell mínim B1 es considera transitori i podrà modificar-se quan es considere oportú.

 Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

 

inici

 

Calendari d'implantació

 

Curs acadèmic

Implantació del grau en Enginyeria Biomèdica

2015-2016

1r curs

2016-2017

2n curs

2017-2018

3r curs

2018-2019

4t curs

 

 

inici