Seguiment de la Qualitat del Títol Grau en Enginyeria Biomèdica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Enginyeria Biomèdica   Grau en Enginyeria Biomèdica
Grau en Enginyeria Biomèdica

Seguiment de la Qualitat del Títol

  

El Títol

Cada titulació, abans de la seua verificació i cada vegada que es reacredita, ha de complir una sèrie de criteris que són avaluats perquè siga aprovada la seua docència. Els informes o resolucions que han aprovat la implantació d'aquest grau són:

 

   inici

 

Seguiment: informes interns

El seguiment dels títols es considera un procés continu i periòdic que abasta des de la implantació del títol fins al moment en què aquest títol se sotmeta a l'avaluació per a la renovació de l'acreditació.
La Universitat d'Alacant analitza el seguiment a través dels informes de les titulacions.
Consulta els informes interns d'aquesta titulació ací:

Autoinformes de la UA sobre el grau en Tecnologies de la Informació per a la Salut

La Universitat estableix procedimientos per a valorar el progrés i els resultats d'aprenentatge dels estudiants en termes de les competències descrites en l'apartat Competències del títol. Entre ells es poden considerar resultats de proves externes, treballs fi de grau, treballs fi de màster, etc.

 

 

  inici

 

Seguiment: informes externs

Les agències avaluadores externes garanteixen la qualitat en la prestació del servei de l'Educació Superior, resultat d'aquest seguiment emeten periòdicament informes sobre cada titulació.
Consulta els informes externs d'aquesta titulació ací:

 

 

  inici

 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC)

Aquests són els òrgans, unitats, normes i procediments establits per la UA per a supervisar la qualitat de les seues titulacions oficials:

 

 cadenat

   inici

 

Indicadors de la qualitat

 

Estimació de valors quantitatius per als indicadors que es relacionen a continuació i la justificació d'aquestes estimacions. No s'estableix cap valor de referència en aplicar-se aquests indicadors a institucions i ensenyaments de diverses característiques. En la fase d'acreditació es revisaran aquestes estimacions, atenent a les justificacions aportades per la Universitat i a les accions derivades del seu seguiment.

Pots consultar les dades en els informes interns o a través de la UA en xifres, publicació que arreplega les taxes i estadístiques de totes les titulacions de la Universitat d'Alacant

  inici

 

Suggeriments, queixes i felicitacions

 

 

 

inici