Grau en Enginyeria Informàtica

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 190 places
Preu per crèdit:  19,27 € (primera matrícula); 38,39 € (en segona matrícula); 81,47  € (en tercera matrícula); 108,62 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: espanyol i valencià, amb incorporació de l'idioma anglès en algunes assignatures
Rama de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Correcció d'errors: BOE 19/04/2012
Modificació del Pla d'Estudis: BOE 22/07/2015
Modificació del Pla d'Estudis: BOE 18/08/2015
Centre al que s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador de el títol: Jorge Calvo Zaragoza (jorge.calvo@ua.es)
Grup ARA: https://eps.ua.es/va/ingenieria-informatica/pla-estudis/grup-d-alt-rendiment-academic.html - +info

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

Enginyeria Informàtica     

 

 

 

14/06/2021
Preinscripció Graus: Sol.licitud de plaça per a accedir a primer de grau.

Termini: del 21 de juny fins el 9 de juliol (el 9 de juliol fins les 14 h.)

Graus