Grau en Enginyeria Química

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 60 places
Preu per crèdit:  19,27 € (primera matrícula); 38,39 € (en segona matrícula); 81,47  € (en tercera matrícula); 108,62 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià i anglès                      EUR-ACE
Rama de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Centre al que s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del títol: Ignacio Aracil Sáez (nacho.aracil@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Enginyeria Química