Pla d'estudis Grau en Enginyeria Química

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Enginyeria Química   Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Química

Pla d'estudis


 

 Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012

 

 

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

 


 

Optativitat i itineraris

 

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau , l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

Optativitat : 24 crèdits a cursar en els semestres 7 i 8 dels 66 crèdits que s'ofereixen. Dins de les assignatures optatives es preveu la possibilitat que l'alumnat faça pràctiques externes, bé 6 ECTS optant només per una assignatura o bé 12 ECTS optant per les dues.

 

 Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

inici

 

Calendari d'implantació

La proposta per al pla d'estudis de la titulació de grau en Enginyeria Química per la Universitat d'Alacant planteja la implantació any a any del pla d'estudis. Aquesta situació suposarà la substitució del pla d'estudis que actualment s'imparteix en la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant, conduent a l'obtenció del títol d'Enginyer Químic (pla d'estudis 1999 modificat). La docència corresponent a aquest últim quedarà extingida en el moment en què s'implante aquell corresponent a la titulació de grau en Enginyeria Química.

Es preveu que la implantació del nou pla d'estudis de grau en Enginyeria Química per la Universitat d'Alacant puga començar-se el curs 2010-2011.

Curs acadèmic

Implantació del grau en Enginyeria Química

Extinció de la titulació actual d'Enginyeria Química

2010-11

1r curs

1r curs

2011-12

2n curs

2n curs

2012-13

3r curs

3r curs

2013-14

4t curs

4t curs

2014-15

----

5è curs

 

inici