Grau en Enginyeria Robòtica

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 60 places
Preu per crèdit:  19,27 € (primera matrícula); 38,39 € (en segona matrícula); 81,47  € (en tercera matrícula); 108,62 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: castellà, valencià i anglès
Rama de coneixement: Engiyeria i Arquitectura
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 23/01/2016 i modificació: BOE 12/06/2019
Centre a què s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del títol: Miguel Ángel Cazorla Quevedo (miguel.cazorla@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

Fullet informatiu del grau en Enginyeria Robòtica    

 

 

 

14/06/2021
Preinscripció Graus: Sol.licitud de plaça per a accedir a primer de grau.

Termini: del 21 de juny fins el 9 de juliol (el 9 de juliol fins les 14 h.)

Graus