Grau en Mestre en Educació Infantil

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 360 places
Preu per crèdit:  14,96 € (primera matrícula); 28,35 € (en segona matrícula); 60,12  € (en tercera matrícula); 80,16 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià, anglès i francès
Rama de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat d'Educació                                           Coordinadora del títol: Inés Lozano Cabeza (ines.lozano@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Fullet del Grau Mestre en Educació Infantil