Grau en Mestre en Educació Primària

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 440 places
Preu per crèdit:  14,96 € (primera matrícula); 28,35 € (en segona matrícula); 60,12  € (en tercera matrícula); 80,16 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià, anglès i francès
Publicació del Pla d'Estudis: 
BOE 22/03/2012
Modificació del Pla d'Estudis: BOE16/03/2015
Modificació del Pla d'Estudis: BOE 07/04/2015
Rama de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre a què s'adscriu el títol: Facultat d'Educació
Coordinadora del títol: Beatriz Delgado Domenech (beatriz.delgado@ua.es)
Grup Ara d'Alt Rendiment (ARA): Grupo ARA de Mestre Educació Primària —  +info

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Mestre en Educació Primària