Grau en Màrqueting

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 75 places
Preu per crèdit:  14,96 € (primera matrícula); 28,35 € (en segona matrícula); 60,12  € (en tercera matrícula); 80,16 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol
Rama de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 16/02/2019
Correcció d'errors: BOE 23/02/2019
Centre a què s'adscriu el títol: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinador del títol:  Aurora Calderón Martínez (aurora.calderon@ua.es)
Requisit lingüístic per a obtenir el títol: Cal acreditar el nivell B1 d'un idioma estranger.

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

Grau en Màrqueting    

 

 

 

14/06/2021
Preinscripció Graus: Sol.licitud de plaça per a accedir a primer de grau.

Termini: del 21 de juny fins el 9 de juliol (el 9 de juliol fins les 14 h.)

Graus