Pla d'estudis Grau en Màrqueting

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Màrqueting   Grau en Màrqueting
Grau en Màrqueting

Pla d'estudis

 

Publicació del Pla d'Estudis: BOE 16/02/2019
Correcció d'errors: BOE 23/02/2019

 

 

 

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

    inici

Optativitat i itineraris

 

Abans de l'avaluació del Treball de Fi de Grau , l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, la Universitat d'Alacant considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes; requisit que podrà ser elevat en el futur.

Optativitat: cal cursar 36 crèdits optatius, a triar entre 72, dels quals 12 poden ser de pràctiques externes, les quals es realitzen en l'últim semestre. L'optativitat es cursarà en el quart curs. Les assignatures optatives que s'ofereixen en cada semestre del curs són diferents.

OPTATIVES SEMESTRE 7

OPTATIVES SEMESTRE 8

Anàlisi de Dades Multivariant Aplicada al Màrqueting

6 ECTS

Comerç Electrònic

6 ECTS

Creació i Tendències de Marca

6 ECTS

Direcció de Vendes

6 ECTS

Màrqueting de Serveis

6 ECTS

Màrqueting Internacional

6 ECTS

Màrqueting, Consumidor i Client

6 ECTS

Mètriques de Màrqueting

6 ECTS

Simulació i Modelització en Màrqueting

6 ECTS

Trade Marketing i Marxandatge

6 ECTS

 

 

Pràctiques Externes

12 ECTS

 

Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

    inici

 

Calendari d'implantació

 

 

Curs acadèmic Implantació del grau en Màrqueting
2018/19 1r curs
2019/20 2n curs
2020/21 3r curs
2021/22 4t curs

 

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ, SI ESCAU, DELS ESTUDIS EXISTENTS AL NOU PLA D'ESTUDIS

Com que no hi ha una titulació prèvia eala Universitat d'Alacant que haja de ser substituïda per aquesta, no escau.

 

ENSENYAMENTS QUE S'EXTINGEIXEN PER LA IMPLANTACIÓ DEL TÍTOL PROPOSAT

Cap.

 

 

 

 

   inici