Grau en Matemàtiques

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 50 places
Preu per crèdit:   16,41 € (primera matrícula); 31,07 € (en segona matrícula); 65,92  € (en tercera matrícula); 87,89 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol               
Branca de coneixement: Ciències
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Ciències
Coordinadora del títol: Mª José Nueda Roldán ( mj.nueda@ua.es )

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

Matemàtiques