Nutrició Humana i Dietètica

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 100 places
Preu per crèdit:  20 € (primera matrícula); 40,07 € (en segona matrícula); 85,01  € (en tercera matrícula); 113,34 € (en quarta i successives matrícules)
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: castellá, valencià i anglès
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Correcció d'errors: BOE 22/07/2015
Modificació del Pla d'Estudis: BOE 12/06/2019
Centre al que s'adscriu el títol:  Facultat de Ciències de la Salut
Vicedegana d'Ordenació Acadèmica Grau de Nutrició Humana i Dietètica:
Mª Isabel Sospedra López (isospedra@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Fullet informatiu del Grau en Nutrició Humana y Dietètica