Pla d'estudis Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Nutrició Humana i Dietètica   Grau en Nutrició Humana i Dietètica
Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Pla d'estudisPublicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Correcció d'errors: BOE 22/07/2015 

 

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa (vigent a partir del curs 2019-20)

 

inici

 

 

Optativitat

Prèviament a l'avaluació del Treball Fi de Grau , l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

L'oferta optativa estarà formada per les següents assignatures:  Nutrició en l'activitat física i l'esport, Planificació dietètica esportiva, Gastronomia, tradicions culinàries i salut, Nutrició i dietètica en persones amb discapacitat, Control de pes, imatge corporal i qualitat de vida, Fàrmacs naturals i fitoteràpia i Cineantropometría i composició corporal.

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatoria o optativa (vigent solament per a cursos 3º i 4º)

 

 

 

 

Optativitat i itineraris

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 L'oferta optativa s'ha estructurat en quatre itineraris de tres assignatures cadascun: Nutrició en l'Esport; Alimentació, Nutrició i Població; Noves Demandes en Nutrició i Situacions Especials; i finalment, Qualitat dels Aliments. Els 6 crèdits ECTS optatius restants seran elegits entre les assignatures corresponents a alguns dels itineraris no escollits.

 Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

inici

 

Calendari d'implantació

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en

Nutrició Humana i Dietètica

2010-11

1r curs

2011-12

2n curs

2012-13

3r curs

2013-14

4t curs

 MODIFICACIÓ DEL PLA D'ESTUDIS
 2019-20 1r i 2n curs, continuant 3r i 4t curs del pla antic
 2020-21  1r, 2n i 3r cursos, continuant 4t curs del pla antic
 2021-22  1r, 2n, 3r i 4t cursos

 

Curs d'adaptació

La implantació d'un Curs d'Adaptació dirigit a persones ja diplomades per al seu accés al Grau en NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA està previst que s'inicie en el curs 2010-2011 i s'oferirà fins al curs 2012-2013.

  inici