Grau en Òptica i Optometria

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 70 places
Preu per crèdit:  19,27 € (primera matrícula); 38,39 € (en segona matrícula); 81,47  € (en tercera matrícula); 108,62 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: castellá                   
Branca de coneixement: Ciències
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Centre al que s'adscriu el títol:  Facultat de Ciències
Coordinadora del títol: Celia García Llopis (c.garcia@ua.es)  

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Fullet informatiu del grau en Òptica i Optometria