Pla d'estudis Grau en Òptica i Optometria

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Òptica i Optometria   Grau en Òptica i Optometria
Grau en Òptica i Optometria

Pla d'estudis

 

Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012

 

 


 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

 


   inici

Optativitat i itineraris

 

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 

Optativitat:18 ECTS d'assignatures optatives orientades a l'especialització.


Per a una visió de conjunt,  també podeu consultar:

  inici

Calendari d'implantació

 

Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del grau en  Òptica i Optometria

Extinció de la diplomatura en Òptica i Optometria (*) 

  2010-2011  

1r curs

   2010-2011    

  2011-2012  

2n curs

   2011-2012 

  2012-2013   

3r curs

   2012-2013 

  2013-2014  

4t curs

 


 

(*) Es refereix al curs en el qual ja no s'imparteix docència.

L'extinció de l'actual Diplomatura en Òptica i Optometria es farà any a any, de manera que la implantació del curs n del grau suposa la desaparició del curs n de l'actual diplomatura. Els estudiants que ho desitgen, podran sol·licitar el canvi al nou pla. Aquest canvi de pla podrà sol·licitar-se en el moment de realitzar la matrícula.

En el cas que un estudiant opte per romandre en l'anterior pla, sempre tindrà dret a dues convocatòries per curs en els dos cursos següents a la implantació del títol de grau en el curs que corresponga. És a dir, es respecta el dret de l'alumne a sis convocatòries per assignatura.


  inici