Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 240 places
Preu per crèdit:  14,96 € (primera matrícula); 28,35 € (en segona matrícula); 60,12  € (en tercera matrícula); 80,16 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià i anglès                      
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Modificació del Pla d'Estudis: BOE 22/07/2015
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinadora del títol:  Natalia Papí Gálvez (natalia.p@ua.es)  
Requisit lingüístic per a obtenir el títol: Cal acreditar el nivell B1 d'un idioma estranger.

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Publicitat i Relacions Públiques     

 

 

 

14/06/2021
Preinscripció Graus: Sol.licitud de plaça per a accedir a primer de grau.

Termini: del 21 de juny fins el 9 de juliol (el 9 de juliol fins les 14 h.)

Graus