Pla d'estudis Grau en Química

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Química   Grau en Química
Grau en Química

Pla d'estudis


 

Curriculum published:  BOE 22/03/2012  

 

 

 

 

 

 

 Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

 

inici

 

Optativitat i itineraris

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau l'alumnat ha d'acreditar el nivell B1 d'un idioma estranger d'acord amb la Normativa establida en la UA.

Optativitat:
l'oferta del semestre 7 està composta per 10 assignatures de les que l'alumnat tria 4 i en el semestre 8 l'oferta és de 2 assignatures de les quals ha de cursar una. L'assignatura "Pràctiques Externes" pot ser cursada en qualsevol dels dos semestres. L'adscripció de les assignatures als semestres 7 i 8 es realitzarà establint un procediment de rotació anual d’aquestes.

Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

 

inici

 

Calendari d'implantació

 

Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del grau en Química

*Extinción de la llicenciatura en Química

2010-2011

1r curso

1r curso

2011-2012

2n curso

2n curso

2012-2013

3r curso

3r curso

2013-2014

4t curso

4t curso

2014-2015

 

5è curso

 

* Es refereix al curs en el qual ja no s'imparteix docència; no obstant això, els estudiants tenen dret a dues convocatòries anuals d'examen en els dos anys següents a la implantació del títol de grau en el curs que corresponga.

 

inici