Pla d'estudis Grau en Relacions Internacionals

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Relacions Internacionals   Grau en Relacions Internacionals
Grau en Relacions Internacionals

Pla d'estudis


 

Publicació del Pla d'Estudis: BOE 16/02/2019 

 

 

 

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa
   inici

Optativitat

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau , l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, la UA es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes; requisit que podrà ser elevat en el futur.

La/l'estudiant podrà cursar les assignatures optatives d'entre les següents:

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

                                    CODI                                                    ASSIGNATURA  TIPUS   ECTS  SEMESTRE
                          28238

Dret ambiental i de la                                                                 sostenibilitat                                                                   

   OP

        6

      8

                          23239

El món àrab islàmic mediterrani en les relacions  internacionals                                                                               

   OP

        6

      8

                          28240 Sistema internacional de cooperació al desenvolupament    OP         6       8
                          28241 La globalització econòmica en perspectiva històrica    OP         6       8
                          28242 Relacions institucionals i protocol internacional    OP         6       8
                          28243  Lingüísticai interculturalitat: Comunicació eficaç per a les relacions internacionals    OP         6       8
                          28248  Organitzacions i institucions econòmiques internacionals    OP         6       8
                          28244  Comunicació corporativa internacional    OP         6       8
                          28245  Conflictes territorials i migracions forçades    OP         6       8
                          28247  Propietat intel.lectual, industrial i tecnologies de la informació    OP         6       8
                          28246 Sistemes socials i comparats: Global sociology    OP         6       8

 

 

 Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

 

 

inici

 

Calendari d'implantació

 

Curs acadèmic

Implantació del grau en Relacions Internacionals

2018-2019

1r curs

2019-2020

2n curs

2020-2021

3r curs

2021-2022

4t curs

 

 

inici