Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans - UA

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 130 places
Preu per crèdit: 13,86 € (primera matrícula); 26,26 € (en segona matrícula); 55,71  € (en tercera matrícula); 74,27 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: castellà i valencià
Rama de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Correcció d'errors: BOE 16/05/2014
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Dret
Coordinadora del títol: Carolina Blasco Jover (carolina.blasco@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Relacions Laborals i Recursos Humans    

 

 

 

14/06/2021
Preinscripció Graus: Sol.licitud de plaça per a accedir a primer de grau.

Termini: del 21 de juny fins el 9 de juliol (el 9 de juliol fins les 14 h.)

Graus