Grau en Sociologia

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 60 places
Preu per crèdit:  13,86 € (primera matrícula); 26,26 € (en segona matrícula); 55,71  € (en tercera matrícula); 74,27 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià i anglès                      
Rama de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinador del títol: Óscar Santacreu Fernández (oscar.santacreu@ua.es)
Requisit lingüístic per a obtenir el títol: Cal acreditar el nivell B1 d'un idioma estranger.

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Sociologia