Grau en Treball Social

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 160 places
Preu per crèdit:  13,86 € (primera matrícula); 26,26 € (en segona matrícula); 55,71  € (en tercera matrícula); 74,27 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià i anglès                      
Rama de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Modificació del Pla d'Estudis: BOE 26/06/2015 
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinador del títol:  Javier Mira Grau (javier.mira@ua.es)
Requisit lingüístic per a obtenir el títol: Cal acreditar el nivell B1 d'un idioma estranger.

 

 

Vídeo de presentació

Fullet PDF

    

 

 

 

14/06/2021
Preinscripció Graus: Sol.licitud de plaça per a accedir a primer de grau.

Termini: del 21 de juny fins el 9 de juliol (el 9 de juliol fins les 14 h.)

Graus