Grau en Turisme

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 240 places
Preu per crèdit:   16,41 € (primera matrícula); 31,07 € (en segona matrícula); 65,92  € (en tercera matrícula); 87,89 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià i anglès i un altre idioma estranger (francès o alemany)                    
Rama de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 27/02/2014
Centre al que s'adscriu el títol:  Facultat de Filosofia i Lletres
Coordinadora del títol: María Paz Such Climent (mp.such@ua.es)
Grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA): Grup ARA del Grau en Turisme  —  +info
Posibilitat de realitzar un doble grau:
 Turisme+ADE (TADE)
Possibilitat de realitzar doble grau internacional: 
Programa interuniversitari de doble titulació entre la UA i la Universitat UNIVALI- Universidade do Vale do Itajaí, obtenint-se: Turisme+Turismo e Hotelaria.

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Turisme     

 

 

 

14/06/2021
Preinscripció Graus: Sol.licitud de plaça per a accedir a primer de grau.

Termini: del 21 de juny fins el 9 de juliol (el 9 de juliol fins les 14 h.)

Graus