Saltar apartados

Resum EUROBOTIQUE

Valencià - English - Français - Italià

RESUM

La robòtica és una disciplina en auge que, a nivell educatiu, implica el disseny i construcció de robots, abasta temes multidisciplinaris, recolza habilitats productives, creatives, digitals i comunicatives, i és un motor per a la innovació en produir canvis en persones, idees i actituds.

En aquest context naix aquest projecte que el seu principal objectiu és l'aprenentatge col·laboratiu europeu per a l'adquisició de competències mitjançant robots. També volem desenvolupar competències lingüístiques en francès en elaborar lliçons amb metodologia CLIL, i incentivar la participació d'ALUMNES en itineraris tecnològics en l'institut i la universitat.

Els participants són 3 instituts de secundària: IES Torrellano de Torrellano (Espanya), Lycée Ozenne de Tolosa de Llenguadoc (França), i IIS CASELLI de Siena (Itàlia), i la Universitat d'Alacant (UA, Espanya). Tolosa de Llenguadoc es troba en un entorn aeroespacial, en Siena està molt desenvolupada la vinculació de la robòtica i la neurociencia, Torrellano (Espanya) té un polígon industrial centrat en la indústria de calçat, on diverses empreses usen robots en fabricació, la UA pot avaluar les necessitats tecnològiques de la societat i la indústria, formant alumnes capaços de millorar serveis i processos de producció aplicant tecnologia robòtica a diferents àrees.

SUMMARY

Robotics is an emerging discipline in education. It involves the design and construction of robots and includes multidisciplinary topics. It supports productive, creative, digital and communication skills, and, what is habite, it provides innovation along with changes in people, idees and attitudes.

Taking this into account, the main objective of this project is to develop a collaborative learning environment in Europe for our students to acquire skills by using robots. Moreover, French language skills will be developed through lessons with CLIL methodology. Finally, the participation of female students in technical itineraries in both high school and college will be encouraged.

The participants llaure three secondary schools: IES Torrellano, from Torrellano (Spain), Lycée Ozenne from Tolosa de Llenguadoc (France) and IIS CASELLI from Siena (Italy), and the University of Alacant (UA, Spain). Tolosa de Llenguadoc is located in an aerospace environment, Siena is highly related with robotics and neuroscience, Torrellano (Spain) has an industrial park focused on the footwear industry, where many companies use robots in manufacturing, and UA ca evaluate technological needs of society and industry, and they teach students to be able to improve services and production processes by applying robotic technology in different areas.

RÉSUMÉ

La robotique est une discipline en plein essor qui, au niveau de l'éducation, comprend la conception et la construction de robots, aborde des sujets multidisciplinaires, soutient les compétences créatives, numériques et la communication productive, et est un moteur pour l'innovation en produisant des changements chez les gens, dans les idées et les attitudes.

Dans ce contexte ce projet est né dont l'objectif principal est l'apprentissage collaboratif européen pour l'acquisition de compétences par des robots. Nous voulons aussi développer les compétences linguistiques en français pour développer des leçons CLIL, et encourager la participation des étudiantes dans les itinéraires techniques à l'école secondaire et au collège.

Les participants sont trois écoles secondaires: IES Torrellano Torrellano (Espagne), Lycée Ozenne à Toulouse (France), et IIS CASELLI de Sienne (Italie) et l'Université d'Alicante (UA, Espagne). Toulouse est dans un environnement aéronautique, à Sienne le lien entre robotique et neurosciences est très développé, Torrellano (Espagne) a un parc industriel axé sur l'industrie de la chaussure, où de nombreuses entreprises utilisent des robots dans l'industrie manufacturière, l'UA évalue les besoins technologiques de la société et de l'industrie, en formant des étudiants capables d'améliorer les services et les processus de production en utilisant la technologie robotique pour différents domaines.

SOMMARIO

La robotica è una disciplina emergente che, a livello educativo, prevede la progettazione e la costruzione di robot. Implica argomenti multidisciplinari, stimola la creatività, implica abilità digitali e di comunicazione, ed è un motore per l'innovazione dato che stimola cambiamenti nelle persone, nelle idee e negli atteggiamenti.

In questo contesto si sviluppa il progetto “Eu-robotica” il cui obiettivo principale è l'apprendimento collaborativo tra scuole europee per l'acquisizione di competenze attraverso i robots. Il progetto intende anche incrementare competenze linguistiche in francese e spagnolo attraverso la metodologia CLIL, e incoraggiare la partecipazione delle studentesse in itinerari tecnologici sia nella scuola superiore che all'università, dato che, solitamente, sono poco presenti in questi ambiti di studio

Gli istituti partecipanti sono tre scuole secondarie: IES Torrellano, Torrellano (Spagna), Lycée Ozenne, Tolosa (Francia), IIS CASELLI, Siena (Italia) e l'Università di Alicante (UA, Spagna). Tolosa è sede di importanti realtà produttive in ambito aerospaziale, Siena accoglie enti che sviluppano l’uso della robotica collegata alle neuroscienze, Torrellano (Spagna) ha un parco industriale focalizzato sul settore calzaturiero, dove molte aziende utilizzano i robots nella produzione, l'Università di Alicante può valutare le esigenze tecnologiche della società e dell'industria, formando studenti in grado di migliorare i servizi e processi di produzione che utilizzano la tecnologia robotica in diverse aree.

 

Informàtica Industrial i Intel·ligència Artificial (i3a)


Universitat d'Alacant
Dpto. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Grup Informàtica Industrial i Intel·ligència Artificial

Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464