Saltar apartados
  • UA
  • i3a
  • TIN2009-10581 Adaptació i Autoensamblado Morfològic en Sistemes d'Eixam Intel·ligents (AAMORE)

TIN2009-10581 Adaptació i Autoensamblado Morfològic en Sistemes d'Eixam Intel·ligents (AAMORE)

[TIN2009-10581] Adaptació i Autoensamblado Morfològic en Sistemes d'Eixam Intel·ligents (AAMORE)

 

Resum

Aquest projecte suposa una contribució substancial a l'estat de l'art actual dels sistemes d'eixam aportant una extensiva anàlisi sobre la vinculació existent entre comportaments microscòpics i macroscòpics i la morfologia dels agents en un eixam robòtic. Amb aquest projecte s'avançarà des de múltiples perspectives.

D'una banda s'aportarà un model d'agents intel·ligents orientat a formalitzar sistemes de robòtica d'eixam, totalment centrat en les seues característiques fonamentals: el grán nombre d'agents, l'existència de pocs grups homogenis de robots, la definició d'agents simples (relativament incapaços o ineficients), la percepció local dels agents, la capacitat de comunicació local entre agents, la robustesa del sistema, la flexibilitat quant a la seua configuració o l'escalabilidad del mateix. La majoria de les recerques actuals se centren en el desenvolupament de comportaments per a una plataforma maquinari donada o per contra en el desenvolupament d'una morfologia única sobre la qual s'investigaran les tasques i comportaments a estudiar. Per contra, aquest projecte se centra en l'estudi de la morfologia d'un agent individual i com afecta aquesta morfologia als comportaments individuals de l'agent i als comportament globals de l'eixam per a una tasca donada.

A més, utilitzant aquest model d'agents, el simulador de robots d'eixam i els robots físics sol·licitats en el projecte, es duran a terme diversos experiments que permeten establir diversos comportaments de l'eixam orientats a la detecció de fugides, tasques de rescat, senyalització d'agents o mapeado en entorns de difícil accés, com a coves o grutas. Es considera fonamental analitzar aquests comportaments diversos, tant a nivell microscòpic com a macroscòpic i social, valorant-los des del punt de vista de la morfologia dels agents i de les capacitats d'acte-assemblat dels mateixos.

Els beneficis de l'estudi dels comportaments des del punt de vista de la morfologia són obvis, ja que permetran a la comunitat científica establir un mecanisme que permeta valorar quantitativament la morfologia més apta per a un determinat comportament, podent per tant determinar què capacitats interessa ressaltar en un agent depenent de les seues tasques i problemes a resoldre. Per tant, es planteja com a objectiu prioritari, la consecució mitjançant computació evolutiva, agents intel·ligents i tècniques d'inferència Bayesiana, d'un sistema capaç d'avaluar la bondat d'una determinada morfologia tenint en compte el desenvolupament de comportaments, tant microcópicos com a macroscòpics i socials, per a aquests agents.

Informàtica Industrial i Intel·ligència Artificial (i3a)


Universitat d'Alacant
Dpto. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Grup Informàtica Industrial i Intel·ligència Artificial

Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464