JORNADA DIM

CERTIFICACIÓ ICE-UA

Aquesta Jornada és una activitat reconeguda com a activitat de formació per part de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant.

El certificat d'assistència comporta assistir almenys al 80% de les hores del total de la Jornada.

L'ICE expedirà certificació d'assistència de 10,5 hores a aquelles persones que el sol·liciten, abonen les taxes i hagen complit els requisits d'assistència en la Jornada. 

L'ICE lliurarà un diploma d'assistència a tots els/les participants de la UA que s'hagen inscrit mitjançant el formulari oficial de la UA.

 

Sol·licitud de Certificat ICE

Tens tota la informació en el següent enllaç: