ENLLAÇOS D'INTERÈS. Bases de dades

 

      BRAINTRACK UNIVERSTY INDEX: Base de dades de pàgines web d'institucions d'educació superior en països de tot el món.

 

 

 BRITISH EDUCATION INDEX: Proporciona informació sobre el contingut de la pràctica totalitat de revistes britàniques relacionades amb l'educació, incloent algunes revistes internacionals. També recopila dades sobre congressos internacionals, així com altres recursos d'informació en Internet, fonamentalment documents en lliure accés. Permet la cerca combinada en tres fonts: Education-Line, Internet resources i Journal articles.

 

  THE CHINESE RESOURCES INFORMATION CENTRE PROJECT: Amb la base de dades ERIC com a referència, proporciona informació sobre estudis educatius en comunitats xineses. Inclou referències i resums d'articles en anglès i xinès.

 

 

 CORDIS:  Base de dades sobre recerques de diferents temàtiques patrocinades per la Unió Europea. Ofereix tres nivells de cerca per a trobar informació en les nou bases de dades CORDIS (Projectes, Programes i Resultats). Les cerques avançades i professionals estan disponibles per als usuaris inscrits i ofereixen la possibilitat d'activar els sistemes de notificació per correu electrònic.

 

 

CSIC: arreplega referències bibliogràfiques d'articles publicats a Espanya de revistes científiques i de forma selectiva actes de congressos, sèries, compilacions, informes i monografies.

 

 

DIALNET: portal de difusió de la producció científica hispana especialitzat en ciències humanes i socials, d'accés lliure, va ser creat per la Universitat de La Rioja en 2001 conté: índexs de revistes científiques i humanístiques d'Espanya i Llatinoamèrica, llibres (monografies), tesis doctorals, homenatges i altres tipus de documents.

 

EBSCOHOST

EBSCOHOST: Cercador que filtra informació de múltiples bases de dades, sense necessitat d'accedir a aquestes per part de l'usuari.

 

 

 EEP DATABASES: Base de dades de l'Educational Evidence Portal (EEP) que recopila múltiples recursos destinats a docents i investigadors de l'àmbit educatiu. Permet rebre actualitzacions del contingut a través de correu electrònic.

 

 

Elsevier Science: editorial amb un catàleg en format WWW sobre els seus productes (llibres i revistes) en relació amb temàtiques d'Educació Superior i Tecnologia Educativa (entre altres). Permet la compra i subscripció a través d'Internet.

 

ERIC (Education Resources Information Center): base de dades creada per l'O.S. Departament of Education que arreplega els articles de les publicacions més rellevants en el camp de l'educació i altres documents sobre aquesta temàtica.

 

 

EURYDICE: base de dades sobre educació a Europa.

 

 GOOGLE ACADÈMIC : cercador de bibliografia especialitzada

 

InspecDirect

INSPECT DIRECT: base de dades sobre Física, Enginyeria electrònica, Informàtica i IT.

 

 

 

  INTUTE: Recurs sostingut per un consorci de diverses universitats britàniques. Permet localitzar de forma gratuïta recursos online sobre diversos camps, entre els quals es troba l'educació.

 

 

 

 

Googleacadémico

GOOGLE ACADÉMICO:cercador de bibliografia especialitzada

 

 

MEDLINE: base de dades produïda per la National Library of Medicine útil per les àrees de medicina, salut, biomedicina, farmàcia. Conté articles de revistes relacionats amb la literatura biomèdica, la recerca i la pràctica clínica. Actualització mensual. Dades des de 1966.

 

 METABASE: Base de dades que permet l'accés als recursos bibliogràfics disponibles en diverses biblioteques i centres de documentació de Centreamèrica.

 

 

Octeto: conté informació relacionada amb l'aplicació educativa de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta informació es pot consultar on-line en qualsevol moment o es pot rebre un butlletí diari o setmanal per correu electrònic.

 

ProQuest Education Journals: base de dades sobre revistes de l'àrea d'educació.

 

 

PSYCLINE:  Recopila revistes de psicologia i ciències socials en internet. Permet realitzar cerques alfabètiques, per paraula-clau, o per blocs temàtics. Ofereix informació sobre els continguts de cada títol disponibles en la xarxa. També permet la cerca d'articles.

 

 

QUAE: és un servei de cerca global o metabúsqueda en els recursos electrònics oferits per la Biblioteca Universitària de la UA: bases de dades, portals de revistes electròniques, llibres electrònics, obres de referència electròniques, portals d'Internet, catàlegs de biblioteques, etc., tant els subscrits per la Universitat com els de accés obert.

 

 

Recursos documentales UNESCO: base de dades sobre educació, ciències naturals, cultura, ciències socials i humanes, comunicació i informació

 

 

 

REDINED: Xarxa de bases de dades d'informació educativa: recerca, innovació, recursos i revistes d'educació.

 

 SOCOPUS: Scopus és una base de dades de referències bibliogràfiques i cites de l'empresa Elsevier. És accessible via Web per als subscriptors. Scopus proporciona una visió general completa de la producció mundial de recerca en els camps de la Ciència, la Tecnologia, la Medicina, les Ciències Socials i Arts i Humanitats.

 

UNESDOC: Permet accedir a la descripció bibliogràfica i/o al text complet de documents de Documents i publicacions de la UNESCO, així com Publicacions i recursos online d'altres organismes i institucions

 

UNIVERSITIES WORLDWIDE: Base de dades que recopila pàgines web d'universitats a tot el món.

 

ulrichsweb ULRICHSWEB: Font d'informació detallada sobre més de 300 000 publicacions periòdiques

 

WEB OF SCIENCE:  plataforma basada en tecnologia Web que arreplega els referències dels principals publicacions científiques de qualsevol disciplina del coneixement.