ENLLAÇOS D'INTERÈS. Institucions

 • CHES (Centre for Higher Education Studies)
 • CDE (Centre de Documentació Europeu)
 • CIDE (Centre d'Investigació i Desenvolupament de l'Educació)
 • EUA (European University Association)
 • CRUE (Conferència de Rectors Universitats Espanyoles)
 • CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques)
 • FECYT (Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia)
 • ICE Universitats Espanyoles
 • INEE (Institut Nacional d' Avaluació Educativa)
 • IRIS (Xarxa acadèmica i d'investigació espanyola)
 • IUFM (Instituts Universitaires de Formation dónes Maîtres)
 • Ministeri d'Educació
 • OAPEE Programes Educatius Europeus: Leonardo, Sócrates...
 • UNESCO Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura
 • Unió Europea (https://europa.eu/european-union/index_es)
 • Universitat de València. Programa Capsa